STOP pożarom traw!

Informacje na temat kampanii oraz materiały do pobrania na stronie
www.straz.gov.pl oraz www.stoppozaromtraw.pl

W Polsce w 2016 roku odnotowano 126228 pożarów wśród których 36442 to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych. W tych zdarzeniach straciło życie 6 osób. Szacowane straty w wyniku pożarów traw w 2016 roku to 870000 złotych. Kampania „Stop pożarom traw” ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych.

Zmorą pożarową jest wiosenne wypalanie traw, a późnym latem  i jesienią wypalanie resztek pożniwnych. Pożary te są bardzo niebezpieczne, ponieważ potrafią rozprzestrzeniać się z ogromną prędkością, a powstające zawirowania i ciągi powietrza przenoszą ogień w różnych kierunkach nawet na znaczne odległości.  Często osoby, które wznieciły pożar nie są w stanie go opanować czego efektem jest pochłonięcie przez żywioł zabudowań, lasów czy środków transportu. W najgorszym przypadku giną również ludzie! Błędnym jest myślenie że wypalenie traw poprawia jakość gleby, nawozi ją czy użyźnia. Wprost przeciwnie, ogień wyjaławia ziemię i zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy. Przelatujące nad płonącymi powierzchniami trzmiele i pszczoły giną, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Ponadto wypalanie traw zaburza naturalny obieg materii i zanieczyszcza glebę pyłami i gazami. Gęsty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w pobliży dróg, znacznie ogranicza widoczność, co może być przyczyną   wielu kolizji i wypadków drogowych.

Kiedy strażacy są zadysponowani do akcji gaszenia pożarów traw, w tym samym czasie mogą być potrzebni w innym miejscu gdzie trzeba ratować życie!

Należy również mieć świadomość, że każdy pożar, a co za tym idzie każda interwencja straży sporo kosztuje. Te ogromne sumy pokrywane są z Budżetu Państwa, co oznacza, że ciężar finansowy walki z pożarami ponosi całe państwo.

Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne i  niekorzystne dla człowieka, jest też prawnie niedozwolone. Określają to odpowiednie zapisy prawne:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 627) Zgodnie z art. 124 ustawy "zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” .

Wypalania traw zabrania też:

 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach Art. 30 ust. 3 pkt 3 mówi, że "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
  - rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub   nadleśniczego,
  - korzystania z otwartego płomienia,
  - wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Kary za wypalanie traw, łąk i nieużytków:

 • Artykuł 131 ustawy o ochronie przyrody mówi, że "kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu lub grzywny".
 • Zgodnie z art. 82, § 3 Kodeksu wykroczeń, za wykroczenie tego typu grozi kara aresztu, grzywny lub nagany.
 • Kodeks karny art. 163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.
 • Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci lub powstania strat materialnych.
 • Wypalanie może skutkować obniżeniem lub wstrzymaniem dopłat dla rolników. 

Przestrzegamy przed zagrożeniami i skutkami wypalania traw.

W związku z powyższym apelujemy o rozsądek!

 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY ODPALANIU FAJERWERKÓW

Korzystając z fajerwerków pamiętaj, aby zawsze zachować zdrowy rozsądek. Nieumiejętne obchodzenie się z fajerwerkami może doprowadzić do poważnych konsekwencji! Aby z fajerwerkami wiązały się tylko miłe wspomnienia, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Oto niektóre z nich: Kupując fajerwerki zawsze zwróć uwagę czy posiadają odpowiednie atest.

 1. Kupując fajerwerki zawsze zwróć uwagę czy posiadają odpowiednie atesty.
 2. Na opakowaniu fajerwerków powinna być przynajmniej:
 • Klasa bezpieczeństwa i nazwa produktu
 • Nazwa i adres producenta
 • Liczba wyrobów w opakowaniu
 • Instrukcja w języku polskim
 1. Przed użyciem zawsze zapoznaj się z umieszczoną na wyrobie instrukcją obsługi i postępuj zgodnie z jej zapisami.
 2. Sprawdź czy zakupione fajerwerki nie posiadają wad typu: pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia. Nie odpalaj ładunku, który wzbudza Twoje podejrzenia.
 3. Używaj fajerwerków zgodnie z ich przeznaczeniem. Nigdy nie dokonuj modyfikacji w zakupionym produkcie.
 4. Ładunki mogą odpalać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 5. Odpalając ładunek staraj się przewidzieć tor lotu oraz miejsce upadku, tak aby możliwie jak najbardziej wykluczyć wszelkie ryzyka z tym związane.
 6. Pamiętaj, że niektóre petardy są bardzo głośne, a to może uszkodzić Twój słuch oraz innych osób przebywających w pobliżu.
 7. Unikaj odpalania fajerwerków w pobliżu stacji benzynowych, samochodów, zabudowań, lasów itp.
 8. Po odpaleniu petardy natychmiast odrzuć ją najdalej jak potrafisz, nie przetrzymuj petardy w dłoni.
 9. Wszelkie rakiety, wyrzutnie, moździerze i inne wyroby, które wymagają pionowego ustawienia na podłożu, należy ustawić w sposób wykluczający możliwość przechylenia lub przewrócenia.
 10. Nigdy nie opalaj fajerwerków po spożyciu alkoholu lub innych środków mogących narazić Ciebie oraz innych na niebezpieczeństwo.
 11. Jeżeli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodź, aby sprawdzić, co się stało.
 12. Pamiętaj, że huk petard oraz innych wyrobów pirotechnicznych niepokoi zwierzęta, szczególnie psy.

Monika Baran-Śnioch

 

Rusza kampania społeczna - Czad i ogień. Obudź czujność

Informacje i materiały dotyczące kampanii społecznej: http://www.straz.gov.pl

APEL CZAD ZABIJA – BĄDŹ CZUJNY

– „Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska”  -  powiedział podczas konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię społeczną pod hasłem „Czad i ogień. Obudź czujność” minister Mariusz Błaszczak.

Według tych badań 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące  jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie. Warto więc ciągle przypominać, że czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co piąty Polak wie, że czad można wykryć za pomocą specjalnych czujników.

– „W tym roku strażacy interweniowali już 365 razy w związku z tlenkiem węgla. W całym zeszłym roku takich interwencji było ponad 7400” – poinformował  komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski

Przed konferencją prasową, szef MSWiA poprowadził odprawę z komendantami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej, którzy zdali raporty na temat działań związanych z zagrożeniami czadem i pożarami. Dane PSP przedstawione na odprawie są alarmujące. W sezonie grzewczym od września 2015 do końca marca 2016 ponad 2229 osób   uległo podtruciu tlenkiem węgla i wymagało długiej hospitalizacji, a 50 zmarło. Od września tego roku 169 osób  zostało poszkodowanych, 1 osoba zmarła. Liczby dotyczące pożarów w budynkach mieszkalnych są jeszcze wyższe. W poprzednim sezonie grzewczym od września 2015 do końca marca 2016  2201 osób zostało rannych, a 304 zginęły. Od września tego roku   437 osób zostało rannych,  natomiast 40 osób zginęło.

Na terenie województwa świętokrzyskiego w bieżącym sezonie grzewczym strażacy interweniowali 89 razy w związku z tlenkiem węgla. W zeszły sezonie takich interwencji było 62.W sezonie grzewczym 2015/2016 43 osoby zostały podtrute tlenkiem węgla, a 4 osoby zmarły. Od września bieżącego roku zostało poszkodowanych 55 osób, a 1 osoba zmarła. Jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu województwa świętokrzyskiego odnotowały w ubiegłym sezonie 535 pożarów w budynkach mieszkalnych. Podczas tych pożarów 53 osoby zostały ranne, a 16poniosło śmierć. W bieżącym sezonie zanotowano już 599 pożarów, gdzie 85 osoby zostało rannych, natomiast 6osób zginęło.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie MSWiA wynika, że ponad 1/4 Polaków twierdzi, że żeby uchronić się przed pożarem  wystarczy być uważnym. Tylko 6% wie, że trzeba mieć sprawne instalacje elektryczne, grzewcze i gazowe. Według statystyk PSP, wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji grzewczych to przyczyna ponad połowy pożarów w budynkach. Badania wykazały również, że tylko co dziesiąty Polak wie, że w domu trzeba mieć gaśnicę, a jedynie  8% uważa, że trzeba regularnie  czyścić i sprawdzać szczelność komina, i umawiać na kontrole kominiarza. Mniej niż jeden na pięciu Polaków ma w domu czujnik dymu lub czadu.

– „Czujniki nie zastąpią człowieka i jego czujności,  ale są bardzo ważne i alarmują o zagrożeniu. To nie jest duży wydatek, ale trzeba pamiętać by kupować te urządzenia z legalnych źródeł” – przypomniał wiceminister Jarosław Zieliński.

Szansę na bezpłatne czujniki mają słuchacze ogólnopolskich i lokalnych rozgłośni radiowych.  W ramach kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” przeprowadzone zostaną rozmowy z ekspertami PSP i konkursy dla słuchaczy,  w których nagrodami będą czujki dualne wykrywające czad i dym (400 sztuk).

Opracowanie: MSWiA i KW PSP w Kielcach

Dodał:Adam Zaborowski

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Telefon kontaktowy

fax. 41 386 52 02

Elektroniczna skrzynka podawcza

/0xsb2i22kk/skrytka