Kierownictwo

bryg. mgr inż.  Paweł Jakubowski

bryg. mgr inż. Paweł Jakubowski

Stanowisko: Komendant Powiatowy

Tel: 41 386 18 95 w. 231

bryg. mgr Bogdan Niezgoda

bryg. mgr Bogdan Niezgoda

Stanowisko: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Jędrzejowie

Tel: 41 386 18 95 w. 229

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Telefon kontaktowy

fax. 41 386 52 02

Elektroniczna skrzynka podawcza

/0xsb2i22kk/skrytka