ĆWICZENIA POWIATOWE pk. „PALKO 2017” – powiat jędrzejowski.

5 października na terenie firmy Palko Sp. z. o.o. w Gniewięcinie przeprowadzone zostały ćwiczenia manewrowe pk. „PALKO 2017”. W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jędrzejowskiego, a także Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, pracownicy firmy Palko i inne podmioty współpracujące z jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Łącznie w ćwiczenia zaangażowano ponad 100 osób, 23 pojazdów pożarniczych. Scenariusz ćwiczeń składał się z czterech epizodów. Pierwszy epizod zakładał, że podczas wykonywania czynności związanych z uruchomieniem piecy grzewczych wykorzystywanych do suszenia produkowanych palet, pracownik w wyniku nieuwagi zostawia niedomknięte drzwiczki jednego z pieców. Gromadzące się w piecu gazy powstałe z rozkładu termicznego użytego paliwa stałego ulegają gwałtownemu zapłonowi a powstałe ciśnienie powoduje wyrzucenie płomienia przez niedomknięte drzwiczki na zewnątrz w wyniku czego zapala się materiał palny w pobliżu pieca. Powstały pożar w pomieszczeniu kotłowni zauważa pracownik i przy użyciu gaśnicy przystępuje do gaszenia pożaru. Działania te są nieskuteczne ze względu na szybki rozwój pożaru oraz silne zadymienie, w wyniku którego pracownik ulega silnemu poparzeniu a drugi z pracowników biegnący z pomocą ulega podtruciu i nie są w stanie ewakuować się z pomieszczenia kotłowni. W wyniku powstałego pożaru dochodzi do zapalenia się trocin nagromadzonych w pobliżu budynku kotłowni. Pracownicy przebywających w sąsiedniej hali produkcyjnej wychodzą na zewnątrz i jednocześnie informują kierownika o zaistniałej sytuacji, który zawiadamia Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie o zaistniałym pożarze. Drugi epizod przewidywał, że w trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczymi, okazuje się że w budynku suszarni wypełnionego wysuszonymi paletami dochodzi do zwarcia instalacji elektrycznej inicjującej pożar palet. W wyniku dużego zadymienia powstałego w wyniku pożaru sterty trocin (epizod I),pożar suszarni w pierwszej fazie nie zostaje zauważony przez co dochodzi do jego szybkiego rozwoju. Dopiero w momencie wydostania się ognia na zewnątrz budynku zostaje zauważone jednak silne podmuchy wiatru powodują zapalanie się stosów palet ustawionych przed suszarnią a następnie składowisko na którym nagromadzone jest 100 000 szt. palet. Trzecim epizod był spowodowany zachowaniem pracowników, którzy widząc duże zadymienie oraz szybko przemieszczający się pożar, chcieli wyłączyć maszyny produkcyjne, opuścić stanowisko pracy i ewakuować się. Przystępują do wyłączenia zasilania elektrycznego maszyn, zostają jednak porażeni prądem, tracą przytomność i upadają na podłogę. Maszyny na hali produkcyjnej nadal pozostają pod napięciem, a powstałe zbyt duże obciążenie instalacji elektrycznej powoduje przegrzanie się otuliny przewodu elektrycznego zasilającego w energię elektryczną maszyny oraz zapalenie wewnętrznej warstwy ściany hali wykonanej z płyt warstwowych. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie sposobów rozpoznawania zagrożeń i przygotowania się do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych w tego rodzaju zakładach. Bardzo ważnym elementem podczas ćwiczeń było również sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi podmiotami i służbami ratowniczymi. Na zakończenie ćwiczeń głos zabrali: p.o. zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Tomasz Bajerczak, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie bryg. Paweł Jakubowski, oraz Dyrektor firmy Palko Sp. z. o.o. w Gniewięcinie.

Opracowanie: kpt. mgr inż. Sylwester Delipacy, KP PSP Jędrzejów.

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Telefon kontaktowy

fax. 41 386 52 02

Elektroniczna skrzynka podawcza

/0xsb2i22kk/skrytka