25 sierpnia br. komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – bryg. Paweł Jakubowski wziął udział w uroczystościach obchodów 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Skroniowie w powiecie jędrzejowskim. Uroczysty apel poprzedziła msza święta w kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, po której pododdziały przemaszerowały pod remizę OSP Skroniów.

Po mszy św. nastąpiła główna cześć uroczystości, której oficjalnego otwarcia dokonał
dh Seweryn Rychter – Prezes OSP Skroniów. Następnie odczytany został rys historyczny jubilatki. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznak przyznanych przez Zarządy Oddziałów Związku OSP RP dla druhen i druhów jednostki OSP Skroniów. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dh Seweryn Rychter otrzymał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

Nie zabrakło również przemówień zaproszonych gości, w tym Wicewojewody Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, Wicestarosty Jędrzejowskiego Janusza Grabka oraz Burmistrza Jędrzejowa- Marcina Piszczka.

Zaproszeni goście w swych przemówieniach przekazali wiele ciepłych słów pod adresem strażaków ochotników podkreślając ich rolę w systemie bezpieczeństwa państwa, gratulowali osiągnięć oraz wysokiego poziomu zaufania społecznego. 

Opracowanie: mł. kpt. Karol Błaszczyk KP PSP w Jędrzejowie

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Jędrzejowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Telefon kontaktowy

fax. 41 386 52 02

Elektroniczna skrzynka podawcza

/0xsb2i22kk/skrytka