17 sierpnia 2018 roku komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie bryg. Paweł Jakubowski wizytował jednostkę OSP Prząsław z terenu gminy Jędrzejów. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Prząsławiu jest jedną z najbardziej mobilnych jednostek w powiecie jędrzejowskim. Od początku roku strażacy z Prząsławia wyjeżdżali już 58 razy - w tym 28 razy gasili pożary i 28 razy uczestniczyli w likwidacji miejscowych zagrożeń. Prezes OSP Prząsław - dh Kazimierz Równicki zaprezentował bazę lokalową i trwające w obiekcie remizy prace remontowe, wyposażenie jednostki oraz przedstawił specyfikę obszaru chronionego.

Podczas spotkania komendant zapoznał druhów z możliwościami dofinansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego oraz realizację inwestycji remontowych związanych z działalnością operacyjną w budynkach strażnic. Jednocześnie podziękował za pełną poświęcenia i oddania strażacką służbę.

Opracowanie: mł. kpt. Karol Błaszczyk, KP PSP Jędrzejów

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Telefon kontaktowy

fax. 41 386 52 02

Elektroniczna skrzynka podawcza

/0xsb2i22kk/skrytka