10 maja jędrzejowscy strażacy spotkali się z dziećmi z Przedszkola nr 3 w Jędrzejowie kontynuując kampanię społeczną „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”.
W akcji łącznie udział wzięło 72 dzieci. Kampanię przeprowadził zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Jędrzejowie. Podczas kampanii dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach najczęściej powstają pożary, dlaczego tlenek węgla jest taki groźny i jak on powstaje; omówiono również zasady poprawnego zachowania w przypadku zauważenia pożaru. Dzieci miały możliwość zapoznać się ze specyfiką zawodu strażaka jak również zobaczyć wykorzystywany przez funkcjonariuszy w działaniach ratowniczo-gaśniczych sprzęt pożarniczy zaprezentowany przez JRG w Jędrzejowie. Dodatkowo zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Bogdan Niezgoda przeprowadził prelekcję dla grona pedagogicznego przedszkola.

Opracowanie: kpt. mgr inż. Sylwester Delipacy
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Telefon kontaktowy

fax. 41 386 52 02

Elektroniczna skrzynka podawcza

/0xsb2i22kk/skrytka