5 maja 2018r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbył się egzamin ze szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP. W czasie szkolenia realizowano tematykę dotyczącą przede wszystkim: taktyki działań ratowniczych i gaśniczych, pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowych czynności z zakresu ratownictwa technicznego, podstawowych czynności z zakresu działań przeciwpowodziowych, zasad pracy radiowej sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej oraz wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze. Komisja egzaminacyjna powołana przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 36 strażaków OSP z terenu powiatu.

Opracowanie: kpt. mgr inż. poż. Sylwester Delipacy, KP PSP Jędrzejów

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Telefon kontaktowy

fax. 41 386 52 02

Elektroniczna skrzynka podawcza

/0xsb2i22kk/skrytka