Dnia 02.05.2018 przed godziną 8:00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyły się Obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Święto to zostało ustanowione przez Sejm RP, jako wyraz szacunku dla symboli narodowych, które każdy Polak powinien znać i rozumieć. Polska Flaga Narodowa jest symbolem jedności narodu polskiego. Ponadto, tegoroczne uroczystości doskonale wpisują się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem Obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie było
m.in. upowszechnienie tradycji narodowej i państwowej wśród mieszkańców regionu, kształtowanie postaw patriotycznych, promocja świadomości
i aktywnej postawy obywatelskiej, pogłębianie świadomości historycznej
czy edukacja patriotyczna skierowana do mieszkańców naszego regiony.
W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy tutejszej komendy pod nadzorem zastępcy komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Bogdana Niezgody. Uczczono minuta ciszy pamięć tragicznie zmarłego strażaka z KP PSP Włoszczowa.  Zastępca komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Bogdan Niezgoda odczytał list komendanta głównego PSP. Następnie dokonano uroczystej zmiany służby w JRG Jędrzejów.

Opracował: kpt. Delipacy Sylwester KP PSP w Jędrzejowie

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Jędrzejowie

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Telefon kontaktowy

fax. 41 386 52 02

Elektroniczna skrzynka podawcza

/0xsb2i22kk/skrytka