14 marca 2018 roku komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie bryg. Paweł Jakubowski wizytował jednostki OSP z terenu gminy Sobków i Małogoszcz. Celem wizyty w ramach współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi było zapoznanie z warunkami lokalowymi oraz potencjałem ratowniczym jednostek, a także problemami z jakimi muszą mierzyć się jednostki OSP w swojej codziennej działalności. Podczas spotkania komendant zapoznał druhów z możliwościami dofinansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w 2018 roku na zakup sprzętu pożarniczego oraz realizację inwestycji remontowych związanych z działalnością operacyjną w budynkach strażnic. Jednocześnie podziękował za pełną poświęcenia i oddania strażacką służbę.

Opracowanie: kpt. Sylwester Delipacy
Zdjęcia: mł. asp. Bogusław Skrzypczyk

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Telefon kontaktowy

fax. 41 386 52 02

Elektroniczna skrzynka podawcza

/0xsb2i22kk/skrytka