Skuteczne i szybkie reagowanie oraz profesjonalne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych jest możliwe jedynie przy wykorzystaniu nowoczesnych pojazdów i sprzętu. W roku 2017 jednostki państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej z terenu województwa świętokrzyskiego zostały doposażone w nowoczesne samochody operacyjne, kwatermistrzowskie i ratowniczo–gaśnicze oraz specjalistyczny sprzętu za łączną kwotę 7 749 300 zł.

13 lutego 2018 roku z udziałem parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej: senatorów - Krzysztofa Słonia, Jarosława Rusieckiego, posłów na Sejm – Anny Krupki, Marii Zuby, Marka Kwitka, wicewojewody świętokrzyskiego Pana Andrzeja Bętkowskiego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu dla 6 komend Państwowej Straży Pożarnej oraz 24 jednostek Ochotniczy Straży Pożarnych z terenu woj. świętokrzyskiego
W uroczystości uczestniczyli również szefowie i przedstawiciele służb współpracujących z Państwową Strażą Pożarną, komendanci PSP, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa świętokrzyskiego oraz naczelnicy wydziałów KW PSP w Kielcach.

Uczestników uroczystości na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach powitał świętokrzyski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Czajka, poczym nastąpiło uroczyste wręczenie aktów przekazania. Akty strażakom wręczali: wicewojewoda świętokrzyski Pan Andrzej Bętkowski i świętokrzyski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Czajka.

W trakcie uroczystości przekazany został następujący sprzęt:

  • siedem średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych (PSP – 1 szt., OSP – 6 szt.) na łączną kwotę 5 437 215 zł,
  • pięć lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP na łączną kwotę 1 219 491 zł,
  • trzy lekkie samochody operacyjne dla PSP na łączną kwotę 355 261 zł,  
  • jeden samochód lekki kwatermistrzowski dla PSP na kwotę 66 500 zł,
  • jeden mikrobus do przewozu osób dla PSP o wartości 118 080 zł,
  • czternaście łodzi ratowniczych (PSP – 1 szt., OSP – 13 szt.) na łączną kwotę 552 753,15 zł.

Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków pochodzących z: "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", dotacji na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG), dotacji MSWiA, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, środków samorządowych, rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz środków własnych PSP i OSP.

Po głównej części uroczystości odbyła się odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa świętokrzyskiego, na której podsumowano działalność straży pożarnej na terenie województwa za 2017 rok oraz przedstawiono cele i kierunki działania na 2018 rok.
W odprawie udział wzięli wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, komendanci PSP, naczelnicy wydziałów KW PSP w Kielcach, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa.
Podczas odprawy podsumowano działania m. in. w zakresie działalności ratowniczo-gaśniczej, szkoleniowej, kontrolno-rozpoznawczej, zakupów sprzętu ratowniczego i łączności, rozbudowy strażnic i prewencji społecznej.

Ponadto, zaprezentowano film przedstawiający działalność świętokrzyskich strażaków w 2017 r.

W roku 2017 na terenie województwa świętokrzyskiego jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 14 017 razy. Na ogólną ilość zdarzeń złożyło się: 5 570 pożarów, 8 101 miejscowych zagrożeń i 346 alarmów fałszywych. Największy wpływ na ostateczną liczbę miejscowych zagrożeń miał orkan Ksawery, który w dniach 5-6 października 2017 roku spowodował, że jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 881 razy. Ponadto, miały miejsce 162 zdarzenia związane z tlenkiem węgla. W wyniku zaczadzenia 100 osób zostało rannych, a prowadzona przez strażaków kampania „Czad i ogień. Obudź czujność” przyniosła efekty w postaci braku ofiar śmiertelnych. 940 interwencji związanych było z gaszeniem pożarów budynków mieszkalnych, w wyniku których śmierć poniosło 8 osób, a 120 zostało rannych.
W 2017 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa świętokrzyskiego interweniowały co 38 minut.

Opracowanie bryg. Adam Zaborowski, KW PSP Kielce

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Telefon kontaktowy

fax. 41 386 52 02

Elektroniczna skrzynka podawcza

/0xsb2i22kk/skrytka