8 lutego br. w Komendzie Powiatowej PSP w Jędrzejowie odbyło się podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie za 2017 rok. W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Jędrzejowski, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu jędrzejowskiego. Ponadto w naradzie udział wzięli komendanci gminni, prezesi
i naczelnicy z jednostek OSP będących w KSRG oraz funkcjonariusze i pracownicy komendy. Podczas podsumowania została omówiona statystyka zdarzeń wraz z przykładami skomplikowanych oraz specyficznych akcji ratowniczo - gaśniczych w 2017 roku. Zaprezentowano także działalność tutejszej Komendy PSP w zakresie współpracy
z ochotniczymi strażami pożarnymi, udziału w działaniach ratowniczych, zawodach sportowo – pożarniczych oraz w doskonaleniu zawodowym. Kolejno przedstawiono działania prowadzone w zakresie kontrolno - rozpoznawczym, logistycznym i kwatermistrzowskim
z uwzględnieniem wysokości dotacji otrzymanych ze środków KSRG i MSWiA dla poszczególnych OSP. Następnie Komendant Powiatowy PSP bryg. Paweł Jakubowski przedstawił cele i kierunki na 2018 rok. Na koniec podziękował władzom samorządowym
za udzielone wsparcie w 2017 roku, a przedstawicielom OSP za rzetelne wykonywanie obowiązków w trakcie działań ratowniczo – gaśniczych. 

Opracowanie: kpt. mgr inż. Sylwester Delipacy
Zdjęcia: asp. Skrzypczyk Bogusław

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Telefon kontaktowy

fax. 41 386 52 02

Elektroniczna skrzynka podawcza

/0xsb2i22kk/skrytka