5 lutego jędrzejowscy strażacy spotkali się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Tarnawie kontynuując kampanię społeczną „Kręci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” organizowaną pod patronatem Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Podczas kampanii zostały zaprezentowane filmy edukacyjne na temat bezpieczeństwa i najczęściej używanych numerów alarmowych. Uczniowie dowiedzieli się w jakich okolicznościach najczęściej powstają pożary, dlaczego tlenek węgla jest taki groźny i jak on powstaje; omówiono również zasady poprawnego zachowania w przypadku zauważenia pożaru. Dzieci miały możliwość zapoznać się ze specyfiką zawodu strażaka jak również zobaczyć wykorzystywany przez funkcjonariuszy w działaniach ratowniczo-gaśniczych sprzęt pożarniczy. W akcji udział wziął komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie bryg. Jakubowski Paweł, który przeprowadził dodatkowo prelekcję dla rady pedagogicznej, która została poinformowana o konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe korzystanie z lodowisk.

Opracowanie: kpt. mgr inż. Sylwester Delipacy
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Telefon kontaktowy

fax. 41 386 52 02

Elektroniczna skrzynka podawcza

/0xsb2i22kk/skrytka