Narada służb z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wizytacja rozbudowy JRG Nr 4 w Chmielniku ...

Informacje na temat kampanii oraz materiały do pobrania na stronie www.straz.gov.pl oraz www.stoppozaromtraw.pl W Polsce w 2017 roku odnotowano 125892 pożary wśród których 38634 to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Szacowane straty w wyniku pożarów traw w 2017 roku to 10397000 złotych. Kampania „Stop pożarom traw” ma na celu zmniejszenie ...

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie przy współpracy z Zarządami Oddziałów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zakończyli gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na terenie powiatu jędrzejowskiego. Turniej został przeprowadzony dla trzech grup wiekowych. Grupę pierwszą stanowili uczniowie klas I-VI szkół podstawowych, grupę ...

12 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie zostały przeprowadzone powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ten systematyzuje wiedzę na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej jak również pielęgnuje i utrwala historię i tradycję ruchu strażackiego. Przybyłych na eliminacje powiatowe uczniów i ich opiekunów ...

14 marca 2018 roku komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie bryg. Paweł Jakubowski wizytował jednostki OSP z terenu gminy Sobków i Małogoszcz. Celem wizyty w ramach współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi było zapoznanie z warunkami lokalowymi oraz potencjałem ratowniczym jednostek, a także problemami z jakimi muszą mierzyć się jednostki OSP w swojej ...

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Telefon kontaktowy

fax. 41 386 52 02

Elektroniczna skrzynka podawcza

/0xsb2i22kk/skrytka